Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

 
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viayveee yveee
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

May 18 2018

4706 976f
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianezavisan nezavisan

May 04 2018

6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viadarkanes darkanes
8813 2ef2
3609 0cff 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
5860 d4f4
Reposted fromoblivious oblivious viaszydera szydera
1300 80ef
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou

May 02 2018

2607 7e93

April 15 2018

7725 f239
Reposted fromsavatage savatage vianezavisan nezavisan
9042 c1ee 500
7308 d097 500

April 03 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl