Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2018

7215 eef3
Reposted from777727772 777727772 vialadylena ladylena

January 10 2018

5154 9f8d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
9955 5bce 500
Reposted frombrumous brumous viabarnslig barnslig
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viaszydera szydera
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakomplikacja komplikacja

January 09 2018

8195 aeb4
Reposted from777727772 777727772 viaszydera szydera
[...] co innego słowa, co innego czyny [...].
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vialadylena ladylena

January 02 2018

Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
1766 c1df
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 30 2017

December 28 2017

0870 a20f
9800 b40c 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
7929 f4fd
5446 7f28 500
Reposted from777727772 777727772 viaczarnemajtki czarnemajtki

December 21 2017

Reposted fromshakeme shakeme viaosiaka osiaka
1392 be08
Reposted fromintrigante intrigante viaiblameyou iblameyou
7407 3c8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakomplikacja komplikacja
5653 cff2
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakomplikacja komplikacja

December 04 2017

Reposted fromgarstki garstki viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl